แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘การรักษาด้วยน้ำ’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

Posted by maple36 บน 10/11/2008

current

ชื่อหนังสือ     อายุรศาสตร์ = Current concepts and update treatments (2)

ชื่อผู้แต่ง       โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานอายุรศาสตร์

หมวดหมู่       WB115 อ641 2551

หัวเรื่อง         Medicine, การแพทย์, อายุรศาสตร์

คลิกดูหน้าสารบัญที่    current

hydrotheraphy

ชื่อหนังสือ     หลักการบำบัดรักษาด้วยน้ำ = Hydrotherapy

ชื่อผู้แต่ง       ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

หมวดหมู่       WB520 ห321 2550

หัวเรื่อง         การรักษาด้วยน้ำ, น้ำ–การใช้รักษาโรค, ธรรมชาติบำบัด

คลิกดูหน้าสารบัญที่    hydrotherapy

child-2

ชื่อหนังสือ     ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2

ชื่อผู้แต่ง       ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, บรรณาธิการ

หมวดหมู่       WS100 ป525 2551

หัวเรื่อง         กุมารเวชศาสตร์, เด็ก–โรค, โรค–ในวัยทารกและวัยเด็ก

คลิกดูหน้าสารบัญที่    child-2

groups

ชื่อหนังสือ      รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2548

ชื่อผู้แต่ง       สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล, บรรณาธิการ

หมวดหมู่       WA540.JT3 ร451 2549

หัวเรื่อง         การปฏิรูประบบสาธารณสุข–รายปี–ไทย, การส่งเสริมสุขภาพ–

รายปี–ไทย, นโยบายด้านสุขภาพ–รายปี–ไทย

คลิกดูหน้าสารบัญที่    groups

drug

ชื่อหนังสือ      มาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทกด

ประสาท

ชื่อผู้แต่ง       ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช, บรรณาธิการ

หมวดหมู่       WM270 ม435 ม.ป.ป.

หัวเรื่อง         การติดสารเสพติด–การรักษา–วิจัย, ยาเสพติด–การรักษา, การติดยาเสพติด

คลิกดูหน้าสารบัญที่    drug

budget

ชื่อหนังสือ      คลังหลวงแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง        พระสุดใจ ทันตมโน, คณะบรรณาธิการ

หมวดหมู่       HG4028.R5 ค173 2551

หัวเรื่อง         คลังหลวง, ทุนสำรองระหว่างประเทศ, เงินสำรองระหว่างประเทศ

คลิกดูหน้าสารบัญที่    budget

oldmen

ชื่อหนังสือ      การดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชา

ชื่อผู้แต่ง        กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หมวดหมู่       WT100 ก451 2548

หัวเรื่อง         การแพทย์ทางเลือก, ผู้สูงอายุ–การดูแล, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คลิกดูหน้าสารบัญที่    oldmen1

health

ชื่อหนังสือ      ปัญหาสุขภาพและการปฏิบัติตนสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง        กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์                                                    สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หมวดหมู่       WT100 ป525 2548

หัวเรื่อง         ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ–การดูแล

คลิกดูหน้าสารบัญที่    health

herbs1

ชื่อหนังสือ      สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง

ชื่อผู้แต่ง        วัชรีพร คงวิลาด

หมวดหมู่       QV766 ว387 2547

หัวเรื่อง         สมุนไพร–การเก็บและรักษา, สมุนไพร–รวมเรื่อง

คลิกดูหน้าสารบัญที่    herbs

society

ชื่อหนังสือ      นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง        โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ

หมวดหมู่       HV31 น699 2551

หัวเรื่อง         สังคมสงเคราะห์

คลิกดูหน้าสารบัญที่    society1

law

ชื่อหนังสือ      หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ

ชื่อผู้แต่ง        สำนักงานศาลปกครอง สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ

หมวดหมู่       KPT2764 ห321 2551

หัวเรื่อง         ศาลปกครอง, คำพิพากษาศาล, วิธีพิจารณาคดีปกครอง–ไทย

คลิกดูหน้าสารบัญที่    law

millionare

ชื่อหนังสือ      คิดอย่างเศรษฐีพันล้าน (แม้คุณจะยังไม่ใช่ก็ตาม)

ชื่อผู้แต่ง        ทรัมป์, โดนัลด์ เจ.

หมวดหมู่       HF5386 ท171ค 2549

หัวเรื่อง         การลงทุน, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ความสำเร็จทางธุรกิจ

คลิกดูหน้าสารบัญที่    milliionare

power2

ชื่อหนังสือ      รวมพลังสร้างสุข (เล่ม 2)

ชื่อผู้แต่ง        อำนวยพร เอี่ยมพันธ์, กองบรรณาธิการ

หมวดหมู่       W275 ร157 2546 ล.2

หัวเรื่อง         การมีส่วนร่วมทางสังคม, การส่งเสริมสุขภาพ–ไทย, กลุ่มสังคม, เศรษฐกิจพอเพียง, สาธารณสุขมูลฐาน, อนามัยชุมชน

คลิกดูหน้าสารบัญที่    power2

scientist

ชื่อหนังสือ      เส้นทางสร้างฝันสู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง        โอเฮอร์ที, ปีเตอร์.

หมวดหมู่       WZ100 ด969ส 2550

หัวเรื่อง         นักวิทยาศาสตร์, รางวัลโนเบล

คลิกดูหน้าสารบัญที่    scientist2

cancer-herbs1

ชื่อหนังสือ      สุดยอดสูตรยาสมุนไพรรักษาโรค

ชื่อผู้แต่ง        จำรัส เซ็นนิล, รวบรวมเรียบเรียง

หมวดหมู่       QV766 ส765 2547

หัวเรื่อง         ยาสมุนไพร, ความดันเลือดสูง–การรักษาด้วยสมุนไพร, หัวใจ–โรค–การรักษาด้วยสมุนไพร, มะเร็ง–โรค–การรักษาด้วยสมุนไพร

คลิกดูหน้าสารบัญที่    cancer-herbs

research

ชื่อหนังสือ      การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์

ชื่อผู้แต่ง        วิจารณ์ พานิช

หมวดหมู่       H62 ว519ก 2546

หัวเรื่อง         ทุนอุดหนุนการวิจัย, นักวิจัย, วิจัย

คลิกดูหน้าสารบัญที่    research

Posted in การติดยาเสพติด, การปฏิรูประบบสาธารณสุข, การรักษาด้วยน้ำ, การส่งเสริมสุขภาพ, การเงินสำรองระหว่างประเทศ, กุมารเวชศาสตร์, ทุนสำรองระหว่างประเทศ, ธรรมชาติบำบัด, นโยบายด้านสุขภาพ, อายุรศาสตร์, โรค-ในวัยทารกและวัยเด็ก, medicine | Tagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: