แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Archive for the ‘เบาหวาน’ Category

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2554 : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 16/11/2011

รายการที่ 2                              แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554  

เป็นคู่มือการตรวจวินิจฉัย และ การรักษาโรคที่ถูกต้องสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

จัดทำขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก  ได้แก่

1.   สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2.   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

3.   สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

4.   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เปิดอ่านฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่าง

 ท่านจะตื่นตากับรูปแบบของหนังสือที่ล้ำสมัย ที่สามารถพลิกอ่านจากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้าย เหมือนหนังสือจริง ด้วยระบบ 3D

      หากยังไม่คุ้นเคยกับระบบ  เรามีวิดิโอแนะนำวิธีการเปิดอ่าน

Posted in เบาหวาน, แนวทางเวชปฏิบัติ | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: