แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Archive for the ‘ยา’ Category

รายงานการศึกษาข้อมูลด้านยา : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 14/11/2011

รายการที่ 1

เป็นรายงานการศึกษาการจัดการข้อมูลด้านยา เพื่อติดตามประเมินผลการใช้ยา-นโยบายด้านยาอย่างเป็นระบบ โดยนักวิจัย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวถึงผลการวิเคราะห์การจ่ายยาของโรงพยาบาล 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีการเจาะลึกถึงตัวยาบางตัว บางกลุ่มที่แพทย์จ่ายสูงมาก  มองดูแล้วเป็นการฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นในความเป็นจริง และ การช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ด้วยการจ่ายยาราคาถูกกว่า แต่มีผลการรักษาไม่แตกต่างกัน  ฯลฯ

ติดตามอ่านเอกสารฉบับเต็มสามารถพลิกไปซ้าย ไปขวาเหมือนหนังสือจริงแบบ ระบบ 3D ที่ทันสมัย โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่างค่ะ

ระบบจะนำไปสู่เว็บไซต์ที่เก็บตัวเล่มหนังสืออีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพบตัวเล่มแล้ว จะมีเทคนิคการเปิดอ่านแบบพลิกแพลง บางท่านยังไม่คุ้นเคยนัก ท่านอาจศึกษาวิธีการเปิดอ่านจากคู่มือ โดยเลือกที่รูปภาพกล้องวิดิโอที่อยู่ขวามือสุดท้ายที่อยู่เหนือตัวเล่มหนังสือ  ขอนำตัวอย่างภาพเล็กมาให้ดูเพื่อความเข้าใจ


Posted in ยา, หนังสือใหม่ปี 2554 | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: