แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Archive for พฤศจิกายน, 2011

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2554 : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 16/11/2011

รายการที่ 2                              แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554  

เป็นคู่มือการตรวจวินิจฉัย และ การรักษาโรคที่ถูกต้องสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

จัดทำขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก  ได้แก่

1.   สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2.   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

3.   สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

4.   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เปิดอ่านฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่าง

 ท่านจะตื่นตากับรูปแบบของหนังสือที่ล้ำสมัย ที่สามารถพลิกอ่านจากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้าย เหมือนหนังสือจริง ด้วยระบบ 3D

      หากยังไม่คุ้นเคยกับระบบ  เรามีวิดิโอแนะนำวิธีการเปิดอ่าน

Posted in เบาหวาน, แนวทางเวชปฏิบัติ | Tagged: | Leave a Comment »

รายงานการศึกษาข้อมูลด้านยา : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 14/11/2011

รายการที่ 1

เป็นรายงานการศึกษาการจัดการข้อมูลด้านยา เพื่อติดตามประเมินผลการใช้ยา-นโยบายด้านยาอย่างเป็นระบบ โดยนักวิจัย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวถึงผลการวิเคราะห์การจ่ายยาของโรงพยาบาล 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีการเจาะลึกถึงตัวยาบางตัว บางกลุ่มที่แพทย์จ่ายสูงมาก  มองดูแล้วเป็นการฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นในความเป็นจริง และ การช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ด้วยการจ่ายยาราคาถูกกว่า แต่มีผลการรักษาไม่แตกต่างกัน  ฯลฯ

ติดตามอ่านเอกสารฉบับเต็มสามารถพลิกไปซ้าย ไปขวาเหมือนหนังสือจริงแบบ ระบบ 3D ที่ทันสมัย โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่างค่ะ

ระบบจะนำไปสู่เว็บไซต์ที่เก็บตัวเล่มหนังสืออีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพบตัวเล่มแล้ว จะมีเทคนิคการเปิดอ่านแบบพลิกแพลง บางท่านยังไม่คุ้นเคยนัก ท่านอาจศึกษาวิธีการเปิดอ่านจากคู่มือ โดยเลือกที่รูปภาพกล้องวิดิโอที่อยู่ขวามือสุดท้ายที่อยู่เหนือตัวเล่มหนังสือ  ขอนำตัวอย่างภาพเล็กมาให้ดูเพื่อความเข้าใจ


Posted in ยา, หนังสือใหม่ปี 2554 | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: