แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2556

Posted by maple36 บน 15/09/2013

พิษสารเคมีจากการทำงาน

พิษสารเคมีจากการทำงาน

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

พันธุศาสตร์ทางการแพทย์

พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
เวชศาสตร์ทันยุค 2553

เวชศาสตร์ทันยุค 2553

 

Posted in หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน2556 | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2554 : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 16/11/2011

รายการที่ 2                              แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554  

เป็นคู่มือการตรวจวินิจฉัย และ การรักษาโรคที่ถูกต้องสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

จัดทำขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก  ได้แก่

1.   สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2.   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

3.   สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

4.   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เปิดอ่านฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่าง

 ท่านจะตื่นตากับรูปแบบของหนังสือที่ล้ำสมัย ที่สามารถพลิกอ่านจากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้าย เหมือนหนังสือจริง ด้วยระบบ 3D

      หากยังไม่คุ้นเคยกับระบบ  เรามีวิดิโอแนะนำวิธีการเปิดอ่าน

Posted in เบาหวาน, แนวทางเวชปฏิบัติ | Tagged: | Leave a Comment »

รายงานการศึกษาข้อมูลด้านยา : หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

Posted by maple36 บน 14/11/2011

รายการที่ 1

เป็นรายงานการศึกษาการจัดการข้อมูลด้านยา เพื่อติดตามประเมินผลการใช้ยา-นโยบายด้านยาอย่างเป็นระบบ โดยนักวิจัย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวถึงผลการวิเคราะห์การจ่ายยาของโรงพยาบาล 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีการเจาะลึกถึงตัวยาบางตัว บางกลุ่มที่แพทย์จ่ายสูงมาก  มองดูแล้วเป็นการฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นในความเป็นจริง และ การช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ด้วยการจ่ายยาราคาถูกกว่า แต่มีผลการรักษาไม่แตกต่างกัน  ฯลฯ

ติดตามอ่านเอกสารฉบับเต็มสามารถพลิกไปซ้าย ไปขวาเหมือนหนังสือจริงแบบ ระบบ 3D ที่ทันสมัย โดยคลิกที่ตัวเล่มหนังสือด้านล่างค่ะ

ระบบจะนำไปสู่เว็บไซต์ที่เก็บตัวเล่มหนังสืออีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพบตัวเล่มแล้ว จะมีเทคนิคการเปิดอ่านแบบพลิกแพลง บางท่านยังไม่คุ้นเคยนัก ท่านอาจศึกษาวิธีการเปิดอ่านจากคู่มือ โดยเลือกที่รูปภาพกล้องวิดิโอที่อยู่ขวามือสุดท้ายที่อยู่เหนือตัวเล่มหนังสือ  ขอนำตัวอย่างภาพเล็กมาให้ดูเพื่อความเข้าใจ


Posted in ยา, หนังสือใหม่ปี 2554 | Tagged: , , | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

Posted by maple36 บน 31/05/2010

     ชื่อหนังสือ     รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยจ่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย

     ผู้แต่ง           ปาณบดี  เอกะจัมปกะ

     หมวดหมู่       WS460 ป547ร 2552

     หัวเรื่อง         สุขภาพ,   เด็ก,ไทย,ภาวะสังคม,   เด็ก,ไทย,การสำรวจ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      children

 

     ชื่อหนังสือ     จราจรแก้ได้ไม่จลาจล

     ผู้แต่ง           เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์

     หมวดหมู่       HC365.T5  ก746จ  2549

     หัวเรื่อง         จราจรในเมือง-ไทย, จราจร-การแก้ปัญหา, จราจรหนาแน่น, จราจร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     traffic

     ชื่อหนังสือ     สวนเบญจกิติ

     ผู้แต่ง           กรมธนารักษ์

     หมวดหมู่       SB484.T5  ส382  2547

     หัวเรื่อง         สวนเบญจกิติ, ไม้ประดับ-ไทย, สวนสาธารณะ-ไทย, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      benjakiti

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย = How to get ideas

     ผู้แต่ง           ฟอสเตอร์, แจ๊ค

     หมวดหมู่       PN147  ฟ181ค  2549

     หัวเรื่อง         การเขียนหนังสือ, โฆษณา, การเขียนทางธุรกิจ, ความเป็นเจ้าของผลงาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     idea

 

     ชื่อหนังสือ      คู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่       WA400  ส480ค  2546

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, อาคารสำนักงาน-แง่สิ่งแวดล้อม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     life

 

     ชื่อหนังสือ      10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

     หมวดหมู่       KPT2620  ส691ป  2551

     หัวเรื่อง         ศาลรัฐธรรมนูญ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law

 

     ชื่อหนังสือ      แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรมโดยคอมพิวเตอร์นอินเตอร์เน็ต        

     ชื่อผู้แต่ง       กรรณิกา  ชูเกียรติมั่น, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WU26.5  ห84  2546

     หัวเรื่อง         Dentistry, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ-ทันตแพทย์ศาสตร์, การค้นข้อสนเทศ, การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dentistry   

 

     ชื่อหนังสือ      เคล็ดลับแห่งความสุข       

     ชื่อผู้แต่ง       เหอ, ฉวนเฟิง

     หมวดหมู่       BF575.H27  ห72ค  2546

     หัวเรื่อง         ความสุข, การดำเนินชีวิต, ชีวิต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      secret happy

 

     ชื่อหนังสือ      Smart move : มือต้องเปื้อน แรงต้องลง ชีวิตต้องเต็มร้อย        

     ชื่อผู้แต่ง       ภูรี  พัฒน์

     หมวดหมู่      HF5549.5  ภ683s  2548

     หัวเรื่อง         มนุษยสัมพันธ์, การบริหารงานบุคคล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่        smart move

     ชื่อหนังสือ      ทาคาชิ, อิบูคิ        

     ชื่อผู้แต่ง       ทำไมต้องแสร้งโง่ (คนฉลาดแสร้งโง่ เล่ม 2)

     หมวดหมู่       BF637.C5  ท374ท  2550

     หัวเรื่อง         การแก้ปัญหา, การปรับตัว (จิตวิทยา), ความสำเร็จ, จิตวิทยาประยุกต์, มนุษยสัมพันธ์

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     fool

 

  

     ชื่อหนังสือ      คู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริง        

     ชื่อผู้แต่ง       ไดเออร์, เวย์น ดับบลิว

     หมวดหมู่       BF637.S8  ด994ค  2549

     หัวเรื่อง         ความเชื่อมั่นในตนเอง, ความเชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     destiny   

 

     ชื่อหนังสือ      ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์        

     ชื่อผู้แต่ง       จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์

     หมวดหมู่       HM263  จ458ย  2544

     หัวเรื่อง         การประชาสัมพันธ์, การวางแผน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     information

 

     ชื่อหนังสือ      สไตน์ทีน = I am teen        

     ชื่อผู้แต่ง       วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WB327  ส177  2549

     หัวเรื่อง         วัยรุ่น, วัยรุ่น-การดำเนินชีวิต, วัยรุ่น-สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่         teen

 

     ชื่อหนังสือ      น้ำเพื่อชีวิต : ธุรกิจเอื้อสังคม        

     ชื่อผู้แต่ง       อดิศร หมวกพิมาย

     หมวดหมู่       QV273  อ128น  2552

     หัวเรื่อง         น้ำเกลือ–ประวัติ, โซเดียมคลอไรด์-ไทย-ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      water

 

     ชื่อหนังสือ      หญิงเก่ง อยากรวยเธอต้องใช้เงินเป็น : 75 วิธีเปลี่ยนข้อผิดพลาดในการใช้เงินของผู้หญิง        

     ชื่อผู้แต่ง       แฟรงเคิล, ลูอิส พ

     หมวดหมู่       HG179  ฟ77ห  2549

     หัวเรื่อง         สตรี-การเงินส่วนบุคคล, ความมั่งคั่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       nice girls

 

     ชื่อหนังสือ      โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน : ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

     หมวดหมู่       WM275  พ569ร  2551

     หัวเรื่อง         เมทแอมฟิตะมีน-ผลของยา, ยาบ้า-ไทย, โรคจิตจากยา แอมเฟตะมีน-การรักษา, แอมฟิตะมีน-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      methamphetamine

 

     ชื่อหนังสือ      World malaria report 2009        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WC765 W927 2009

     หัวเรื่อง         Malaria-prevention & control, Malaria-drug therapy, Antimalrials, National Health Programs, Statistics

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      malaria

 

     ชื่อหนังสือ      โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ        

     ชื่อผู้แต่ง       นวทัศน์ ก้องสมุทร,…[และคนอื่นๆ]

     หมวดหมู่       WX150  ค961  2548

     หัวเรื่อง         โรงพยาบาล-การบริหาร-วิจัย, วิจัย, การบริหารโรงพยาบาล, โรงพยาบาล-มาตรฐาน-การประเมิน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      hospital

 

     ชื่อหนังสือ      ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต        

     ชื่อผู้แต่ง       พระพรหมคุณาภร์ (ป.อ. ปยุตโต)

     หมวดหมู่       BF4570.S59  พ47ฟ  2551

     หัวเรื่อง         ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ-แง่สังคม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       happy

 

     ชื่อหนังสือ      Women and health : today’s evidence tomorrow’s agenda        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WA309  W872  2009

     หัวเรื่อง         Women’s Health, Women’s health services-trends, Life change events, Health status indicators, Social justice

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       women

 

 

Posted in การดำเนินชีวิต, การบริหารโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์, ความเชื่อ, น้ำเกลือ-ประวัติ, ยาบ้า-ไทย, วัยรุ่น, อาชีวอนามัย, Dentistry, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2553

Posted by maple36 บน 29/03/2010

     ชื่อหนังสือ     คัมภีร์หัตถเวชพรรณาโรคหัวไหล่ แขน และมือ

     ผู้แต่ง           วิบูลย์ นุชประมูล

     หมวดหมู่       WB537 ว634 2550

     หัวเรื่อง         การนวด, การบำบัดด้วยการนวด, กระดูก,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ, ข้อ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      balance

     ชื่อหนังสือ     ผ่าทางตัน : สรรค์สร้างนวัตกรรม

     ผู้แต่ง           ฮาร์กาดอน, อันดรูว์

     หมวดหมู่       HD45 ฮ64ผ 2549

     หัวเรื่อง         นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     breakthroughs

 

  

     ชื่อหนังสือ     โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก = Cloning

     ผู้แต่ง           ยงยุทธ ยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QH442.2 ค969 2547

     หัวเรื่อง         โคลนนิ่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     cloning

 

  

     ชื่อหนังสือ     New model English-Thai dictionary

      ผู้แต่ง          สอ เสถบุตร 

     หมวดหมู่       Ref. PE1645 ส675n 2548

     หัวเรื่อง         English language-Dictionaries-Thai

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dictionary  

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV39 ค695 2549

     หัวเรื่อง         การใช้ยา-คู่มือ, ยา-รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     drug

 

     ชื่อหนังสือ     ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่ได้ = The girl’s guide to power and success

     ผู้แต่ง           โซโลวิก, ซูซาน วิลสัน

     หมวดหมู่      HQ1421 ซ82ผ 2549 

     หัวเรื่อง         ความสำเร็จ-สหรัฐอเมริกา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, เทคนิคช่วยเหลือตนเอง-  สหรัฐอเมริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     girl guide

 

  

     ชื่อหนังสือ     พฤกษชาติสมุนไพร

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV766 พ432 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb1

 

     ชื่อหนังสือ     สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

     หมวดหมู่       QV766 ส316 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย-ภาคเหนือ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb2

 

       

     ชื่อหนังสือ     การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           จิราพร ลิ้มปานานนท์,…และคณะ

     หมวดหมู่       WB50.JT3 ก461

     หัวเรื่อง         แพทย์แผนโบราณ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, ยาไทย, ยาจากสมุนไพร, การบูรณาการ, การแพทย์แผนไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb health

 

     ชื่อหนังสือ     กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     ผู้แต่ง           เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

     หมวดหมู่       W33.JT3 ม738ก 2549

     หัวเรื่อง         การประกอบวิชาชีพเวชกรรม-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law health

 

  

     ชื่อหนังสือ     ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขฉบับสมบูรณ์

     ผู้แต่ง           เฉก ธนะสิริ

     หมวดหมู่       BQ5630.V5 ฉ361ก 2548

     หัวเรื่อง         ผู้สูงอายุ, การมีอายุยืน, คุณภาพชีวิต, การออกกำลังกาย, สุขภาพและอนามัย, จิตวิทยาประยุกต์, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     long live

     ชื่อหนังสือ     วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

     ผู้แต่ง           ถวิลวดี บุรีกุล,…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่       JF1358.T5 ว416 2548

     หัวเรื่อง         การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, ธรรมรัฐ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management

 

  

     ชื่อหนังสือ     ศาสตร์แห่งการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ = Personal matrix life revolution

     ผู้แต่ง           อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

     หมวดหมู่       BF637.S6 อ366ศ 2547

     หัวเรื่อง         การดำเนินชีวิต, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     matrix

 

     ชื่อหนังสือ     การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ

     ผู้แต่ง           สุปราณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WY100 ก492 2547

     หัวเรื่อง         การพยาบาล, การพยาบาล-การบริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nursing

 

  

     ชื่อหนังสือ     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and Safety

     ผู้แต่ง           อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะกึก

     หมวดหมู่       WA400 อ176อ 2549

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัยในการทำงาน, โรคเกิดจากอาชีพ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     occupational health

 

     ชื่อหนังสือ     Orthopaedics for medical students

     ผู้แต่ง           ธไนนิธย์ โชตนภูติ, คณะบรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WE168 O78 2548

     หัวเรื่อง         Orthopeadics, ศัลยกรรมกระดูก

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     orthopaedics

 

     ชื่อหนังสือ     ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน

     ผู้แต่ง           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     หมวดหมู่       H62.A5 ค181 2551

     หัวเรื่อง         วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research1

 

     ชื่อหนังสือ     การเขียนโครงการวิจัย

     ผู้แต่ง           อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน

     หมวดหมู่       H62 อ825ก 2548 ล.9

     หัวเรื่อง         วิจัย, การเขียนโครงการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research

 

     ชื่อหนังสือ     การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research

     ผู้แต่ง           สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

     หมวดหมู่       HA29.5 ส761ก 2548

     หัวเรื่อง         วิจัย, สถิติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      statistic

 

     ชื่อหนังสือ     คิดแปลก แหกกฏ ไม่อดตาย

      ผู้แต่ง           วิชา วิริยะ

     หมวดหมู่       BF408 ว545ค 2549

     หัวเรื่อง         ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, How to

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     systems thinking

 

Posted in การบริการ, การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, การบำบัดด้วยการนวด, การบูรณาการ, การออกกำลังกาย, การเขียนโครงการ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, การแพทย์แผนไทย, ความคิดและการคิด, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความสำเร็จ, คุณภาพชีวิต, จิตวิทยาประยุกต์, ธรรมะ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผู้สูงอายุ, ยา-รวมเรื่อง, ยาจากสมุนไพร, ยาไทย, วิปัสสนา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สมาธิ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ, สุขภาพและอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง-สหรัฐอเมริการ, โคลนนิ่ง, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคเกิดจากอาชีพ, English language-Dictionaries-Thai, How to | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2553

Posted by maple36 บน 05/02/2010

     ชื่อหนังสือ     การวิจัยเครื่องมือวิจัย = Methodological research

     ผู้แต่ง              พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

     หมวดหมู่        H62 พ647ก 2549

     หัวเรื่อง          วิจัย, สังคมศาสตร์–วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     methodological  

                   ชื่อหนังสือ     บีเอ็มดับเบิลยู = Driven : inside BMW : The most admired car company in the world

     ผู้แต่ง              ไคลี่ย์, เดวิด

     หมวดหมู่        HD9710.G3 ค97บ 2549

     หัวเรื่อง          รถบีเอ็มดับเบิลยู–ประวัติ, อุตสาหกรรมรถยน์–เยอรมณี–ประวัติ, รถยนต์–เยอรมณี–ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      BMW   

     ชื่อหนังสือ     การบัญชีบริหาร = Managerial accounting 

     ผู้แต่ง              แกริสัน, เรย์ เอช

     หมวดหมู่        HF5657.4 ก499ก 2547

     หัวเรื่อง          การบัญชีบริหาร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     accounting 

      ชื่อหนังสือ     หลักสูตรนักจัดการสุขภาพชุมชน : อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     ผู้แต่ง              รุจยา ชัชวาลยางกูร, บรรณาธิการ…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่        WA546.JT3 ก169ห 2552

     หัวเรื่อง          สาธารณสุขชุมชน–หลักสูตร, ชุมชน, สุขภาพ, สาธารณสุขมูลฐาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     behavior    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือโรคระบบการหายใจเหตุสิ่งแวดล้อม

     ผู้แต่ง              บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

     หมวดหมู่        WF140 บ545ค 2544

     หัวเรื่อง          ทางเดินอากาศหายใจ, โรค–คู่มือ, มลพิษ–คู่มือ, Respiratory Tract Diseases

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    blow 

     ชื่อหนังสือ     เกิดมาเพื่อชนะ = Born to win

     ผู้แต่ง           ทิมเบอร์เลค, ลูอิส

     หมวดหมู่       BJ1611.2 ท489ก 2250

     หัวเรื่อง          ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     born     

     ชื่อหนังสือ     Competency dictionary

     ผู้แต่ง            อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

     หมวดหมู่        HE5549.A23 อ631C 2548

     หัวเรื่อง          ความสามารถ–คำศัพท์, ประสิทธิผลองค์การ–คำศัพท์, การบริหารงานบุคคล–พจนานุกรม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     competency    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือหมอครอบครัว : เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย

     ผู้แต่ง           สายพิณ หัตถีรัตน์

     หมวดหมู่        WB110 ส661ค 2545

     หัวเรื่อง           การรักษาโรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, เวชศาสตร์ครอบครัว

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     doctor 

     ชื่อหนังสือ     ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง

     ผู้แต่ง           พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

     หมวดหมู่        TK5105.8885.D74 พ553อ 2548

     หัวเรื่อง          ดรีมวีเวอร์, เว็บไซต์–การออกแบบ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    dreamweaver

  

     ชื่อหนังสือ     จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา

     ผู้แต่ง           เทอดศักดิ์ เดชคง

     หมวดหมู่        BF576 ท668จ 2547

     หัวเรื่อง          ความฉลาดทางอารมณ์, เชาวน์, อารมณ์, ปัญญา–แบบทดสอบ, Open Your Eyes Project

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    emotion    

     ชื่อหนังสือ     อนาคตอยู่ในกำมือของคุณ : วิธีปราดเปรื่อง 12 องค์ประกอบที่สำคัญสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด

     ผู้แต่ง           เทรซี่, ไบรอัน

     หมวดหมู่        HF5381 ท57อ 2547

     หัวเรื่อง          การพัฒนาอาชีพ, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      future    

     ชื่อหนังสือ     แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย = Clinical practice guideline in obstetrics and gynecology

     ผู้แต่ง            สมชัย นิรุตติศาสน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WP100 น927 2549

     หัวเรื่อง          นรีเวชวิทยา, สูติศาสตร์, อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค,  อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค–การรักษา

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     gynecology   

     ชื่อหนังสือ     108 คำถาม HA

     ผู้แต่ง          ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่      WX153 ค356 2549

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล–การประกันคุณภาพ, การแพทย์–รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      HA11    

     ชื่อหนังสือ      HA update 2009 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

     ผู้แต่ง            อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WX153 h831 2552

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การควบคุมคุณภาพ–การประชุม, โรงพยาบาล–มาตรฐาน–การประชุม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       HA update    

     ชื่อหนังสือ     เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้

     ผู้แต่ง          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

     หมวดหมู่      WA395 ค752 2547   

     หัวเรื่อง         สุขภาพ–ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      health research    

     ชื่อหนังสือ     การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ = Health risk assessment

     ผู้แต่ง            พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

     หมวดหมู่        W85 พ124ก 2547

     หัวเรื่อง          การประเมินความเสี่ยง, สุขภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       health risk    

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ = knowledge management

     ผู้แต่ง          ประพนธ์ ผาสุขยืด

     หมวดหมู่        HD30.2 ป299ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ, การจัดการความรู้

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    km1   

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ KM : Knowledge management the experience 

     ผู้แต่ง           ภราดร จินดาวงศ์

     หมวดหมู่        HD30.2 ภ192ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      km    

      ชื่อหนังสือ     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems 

     ผู้แต่ง           ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

     หมวดหมู่        T58.6 ณ321ร 2549

     หัวเรื่อง           ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management    

     ชื่อหนังสือ      ภาวะผิดปกติที่สัมพันธ์กับการมีระดู     

     ผู้แต่ง           มณี รัตนไชยานนท์

     หมวดหมู่       WP550 ภ476 2548

     หัวเรื่อง          ระดู, ระดูผิดปกติ, วัยหมดระดู, Amenorrhea, Menstruation Disorders, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      mens    

     ชื่อหนังสือ     Integrating mental health into primary care : a blobal perspective 

     ผู้แต่ง          World Health Organization

     หมวดหมู่        WHO WM140 I61 2008

     หัวเรื่อง          Mental Disordes, Mental Health Services, Primary Health Care

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       mental health

    

     ชื่อหนังสือ     นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก

     ผู้แต่ง          แรตเนอร์, มาร์ก

     หมวดหมู่       T174.7 ร915น 2548

     หัวเรื่อง          เทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nano    

     ชื่อหนังสือ     ตำราสูติศาสตร์ = Textbook of obstetrics 

     ผู้แต่ง          มานี ปิยะอนันต์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WQ200 ต367 2548

     หัวเรื่อง          การคลอด, ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์, สูติศาสตร์, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     obstetrics

Posted in Amenorrhea, การคลอด, การจัดการความรู้, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ, การบริการองค์ความรู้, การบัญชีบริหาร, การประเมินความเสี่ยง, การพัฒนาอาชีพ, การรักษาโรค, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์กการ, การแพทย์--รวมเรื่อง, ความฉลาดทางอารมณ์, ชุมชน, ดรีมวีเวอร์, นาโนเทคโนโลยี, ปัญญา--แบบทดสอบ, ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์, รถบีเอ็มดับเบิลยู--ประวัติ, รถยนต์--เยอรมณี--ประวัติ, ระดู, ระดูผิดปกติ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, วัยหมดระดู, สังคมศาสตร์--วิจัย, สาธารณสุขชุมชน--หลักสูตร, สาธารณสุขมูลฐาน, สุขภาพ, สูติศาสตร์, อารมณ์, อุตสาหกรรมรถยนต์--เยอรมณี--ประวัติ, เชาวน์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เว็บไซต์--การออกแบบ, โรค, โรค--การป้องกันและควบคุม, โรค--การรักษา, โรงพยาบาล--การควบคุมคุณภาพ--การประชุม, โรงพยาบาล--การประกันคุณภาพ, โรงพยาบาล--การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล--มาตรฐาน--, Menstruation Disorders, Mental Disordes, Mental Health Services, Open Your Eyes Project, Primary Health Care, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2553

Posted by maple36 บน 02/02/2010

     ชื่อเรื่อง     108 คำถาม HA

     ผู้แต่ง        ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่   WX153 ค356 2549

     หัวเรื่อง      โรงพยาบาล–การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล–การประกันคุณภาพ, การแพทย์–รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    HA

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2552

Posted by maple36 บน 06/10/2009

light sugar

 

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์

      ผู้แต่ง         เทพ  หิมะทองคำ

      หมวดหมู่     WK810 ท596ค 2548

      หัวเรื่อง       เบาหวาน

      คลิกดูสารบัญที่     light sugar

 

 drugs

         ชื่อเรื่อง       คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 ยาระบบทางเดินอาหาร

         ชื่อผู้แต่ง     กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

        หมวดหมู่      QV55 ค695 2551 ล.1

        หัวเรื่อง         ยารักษาโรคทางระบบกระเพาะอาหารและลำไส้–คู่มือ, ยาจำเป็น–คู่มือ, บัญชียาหลักแห่งชาติ

        คลิกดูสารบัญที่     drugs

 

habit

 

        ชื่อเรื่อง     อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ = The 8th habit : from effectiveness to greatness

        ผู้แต่ง         โควี่, สตีเฟนอาร์

        หมวดหมู่    BF637.S4 ค976อ 2548

         หัวเรื่อง      ความพอใจ, ความสำเร็จ, Self–actualization (Psychology)

        คลิกดูสารบัญที่     habit           

 

santika

 

      ชื่อเรื่อง     จากเคเดอร์สู่ซานติก้าผับจนถึงเสือป่าพลาซ่า ภาพสะท้อนวิบัติภัยที่คนไทยต้องจดจำ

     ผู้แต่ง     ปัณณธร ชัชวรัตน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     TH9445 จ291 2552

     หัวเรื่อง     การป้องกันอัคคภัย, อาคาร–อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย, อัคคีภัย–การป้องกัน

     คลิกดูสารบัญที่     santika

 

 cancer

         ชื่อเรื่อง      แนวปฏิบัติการพยาบาลคลีนิกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง

     ผู้แต่ง     วงเดือน เอี่ยมสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WI529 น927 2548

     หัวเรื่อง     ลำไส้ใหญ่, เนื้องอก,  มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     cancer

 

 

interview

 

      ชื่อเรื่อง     สัมภาษณ์งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : วิเคราะห์คำถามเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

     ผู้แต่ง     อติชาญ รุจิรวีร์

     หมวดหมู่     HF5549.5.I6 อ138ส 2549

     หัวเรื่อง     การสัมภาษณ์, การสมัครงาน

     คลิกดูสารบัญที่     interview

 

women health

 

     ชื่อเรื่อง     สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง

     ผู้แต่ง     จิตติมา ภาณุเดชะ

     หมวดหมู่     WA525 จ425ส 2550

     หัวเรื่อง     อนามัยเจริญพันธุ์, สิทธิสตรี–สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูสารบัญที่     women health

 

herbs

 

     ชื่อเรื่อง     สมุนไพรในอุทธยานแห่งชาติ ภาคใต้

     ผู้แต่ง     เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

     หมวดหมู่     QK99.ท9 พ752ส 2549

     หัวเรื่อง     สมุนไพร–ไทย(ภาคใต้)–บัญชีรายชื่อ, อุทธยานแห่งชาติ–ไทย(ภาคใต้), พืชสมุนไพร–ไทย(ใต้) 

     คลิกดูสารบัญที่     herbs

 

management

 

     ชื่อเรื่อง     เคล็ด (ไม่) ลับสุดยอดผู้บริหารโครงการ  

     ผู้แต่ง     เฮียเก้นส์, แกรี่ อาร์

     หมวดหมู่     HD38.2 ฮ821ค ม.ป.ป.

     หัวเรื่อง     ผู้บริหาร, การบริหารธุรกิจ

     คลิกดูสารบัญที่     management

 

aromatherapy

     ชื่อเรื่อง      แนวทางการใช้สุคนธบำบัด

     ผู้แต่ง     สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

     หมวดหมู่     WB925 ส845น 2550

     หัวเรื่อง     น้ำมันหอมระเหย–การใช้รักษา, สมุนไพร–การใช้รักษา, การบำบัดด้วยกลิ่น

     คลิกดูสารบัญที่     aromatherapy

 

skin

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงินสำหรับประชาชน

     ผู้แต่ง     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WR205 ค181 2551

     หัวเรื่อง     ผิวหนัง–โรค–คู่มือ, เรื้อนกวาง–คู่มือ, โรคสะเก็ดเงิน–คู่มือ, Psoriasis, Skin Dises

     คลิกดูสารบัญที่     skin

 

english letters

     ชื่อเรื่อง     วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ = How to write English letters

     ผู้แต่ง     ปลั่ง พลอยพรหม

     หมวดหมู่     PE1485 ป482ว 2548

     หัวเรื่อง     ภาษาอังกฤษ–การใช้ภาษา, การเขียนจดหมาย

     คลิกดูสารบัญที่     english letters

 

touch

     ชื่อเรื่อง    แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส

     ผู้แต่ง     สัญชัย ชาสมบัติ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WC100 น927 2552

     หัวเรื่อง     โรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     touch

 

radiography

 

     ชื่อเรื่อง     แนวทางพัฒนางานรังสีวินิจฉัย

     ผู้แต่ง     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     หมวดหมู่     WN180 น927 2551

     หัวเรื่อง     รังสีวินิจฉัย

     คลิกดูสารบัญที่     radiography

 

old

 

     ชื่อเรื่อง     คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 ค695 2551

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ–การฟื้นฟูสภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     old

 

heart

     ชื่อเรื่อง     แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน การคัดกรองและสืบค้นระยะแรกของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 น927 2549

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ–โรค–การรักษา, เบาหวาน–ในวัยชรา, ผู้สูงอายุ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart

 

public health

     ชื่อเรื่อง     90 ปีการสาธารสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี

     ผู้แต่ง     กระทรวงสาธารณสุข

     หมวดหมู่     W84 ก831 2552

     หัวเรื่อง     กระทรวงสาธารณสุข–ประวัติ, วิสัยทัศน์กับสุขภาพ, Public Health Administration, Public Health–Thailand

คลิกดูสารบัญที่     public health

 

standard

     ชื่อเรื่อง     มาตรฐานการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     วันดี โภคะกุล

     หมวดหมู่      WT100 ว429ม 2548

     หัวเรื่อง     การแพทย์ทางเลือก, ผู้สูงอายุ,การดูแล, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

     คลิกดูสารบัญที่     standard

 

health system

      ชื่อเรื่อง     แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสุขภาพและจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 1-15

     ผู้แต่ง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 น927 2550

     หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพไทย–แบบฝึกหัด

     คลิกดูสารบัญที่     health system

 

tuberculosis

     ชื่อเรื่อง     Global tuberculosis control : surveillance, planning, financing

     ผู้แต่ง     World Health Organization

     หมวดหมู่     WHO WF200 G562 2007

     หัวเรื่อง     Tuberculosis–epidemiology, Tuberculosis, Tuberculosis,–prevention & Statistics, Tuberculosis–epidemiology–Statistics–Periodicals

     คลิกดูสารบัญที่     tuberculosis

 

stroke

     ชื่อเรื่อง     แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Clinical practice guideline for stroke rehabilitation

     ผู้แต่ง     สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WL355 น927 2545

     หัวเรื่อง     หลอดเลือดสมองผิดปกติ, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, Carebrovascular Disorders

     คลิกดูสารบัญที่      stroke

 

work

     ชื่อเรื่อง     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน : กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ผู้แต่ง     สำนักงาน ก.พ.

     หมวดหมู่     JQ1746.Z13P44 ก528 2550

     หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล, คุณภาพชีวิตการทำงาน

     คลิกดูสารบัญที่    work

 

travel      ชื่อเรื่อง     เอกสารประกอบภาพชุดที่ 2 = แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

      ผู้แต่ง     กรมทรัพยากรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่     G156.5 ก151อ 2550

     หัวเรื่อง     หนังสือภาพ, ธรณีวิทยา–หนังสือภาพ, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ–หนังสือภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     travel

 

people

     ชื่อเรื่อง     กระแสคนกระแสโลก : เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์

     ผู้แต่ง     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

     หมวดหมู่     HF5549.5.M3 ส691ก 2551

     หัวเรื่อง     การบริหารงานบุคคล, การพัฒนากำลังคน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากร, ทุนมนุษย์

     คลิกดูสารบัญที่     people

 

health system1

     ชื่อเรื่อง     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 11-15

     ผู้แต่ง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 ป349 2549

      หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพ–ไทย

      คลิกดูสารบัญที่     health system1

Posted in การก่อสร้าง ตึกอาคาร, การบำบัดโรค, จิตวิทยา, พฤกษศาสตร์, รังสีวินิจฉัย, ลำไส้ใหญ่, สังคมศาสตร์ทั่วไป, เภสัชวิทยา, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรคผิวหนัง | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

นิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรควัณโรค ประจำเดือนมีนาคม 2552

Posted by maple36 บน 18/03/2009

         heart-14                                                                         

     ชื่อเรื่อง          โรคหัวใจ = Prevent health disease

     ผู้แต่ง              เรณู สุเสวี, ผู้แปล

     หมวดหมู่         WG210  ร925  2537

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart-1

 

 

                                                                                               

                            heart-27                                                                                                                                

     ชื่อเรื่อง          ธรรมชาติบำบัดป้องกันรักษาโรคหัวใจ : บทบาทของอาหารและวิตามิน    

     ผู้แต่ง              สมพงศ์ สหพงศ์

     หมวดหมู่         WG210  ส166ธ  2542

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart2

 

 

 

heart-31

 

       ชื่อเรื่อง          เทคนิคการดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมต่อโรค    

     ผู้แต่ง              สุรชัย กองพัฒนากูล

     หมวดหมู่         WG300  ส827ท  2542

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดหัวใจ, โรค,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart3

 

 

heart-41       ชื่อเรื่อง          อาหาร : โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด ; การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน    

     ผู้แต่ง              มันทนา ประทีปะเสน

     หมวดหมู่         QU145  ม364อ  2542

     หัวเรื่อง            อาหาร, การรักษาด้วยการกำหนด,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart4

 

 

heart-5      ชื่อเรื่อง          โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดกับการปฏิบัติตัว : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน   

     ผู้แต่ง              ปิยะนุช รักพาณิชย์

     หมวดหมู่         WG340  ป621ร  2542

     หัวเรื่อง            การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง,  ความดันเลือดสูง,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค,  Self Care,  Hypertension,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart5

 

  heart-6

    ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart6

 

 

 

heart-71

 

      ชื่อเรื่อง           การออกกำลังกายกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

     ผู้แต่ง              เรืองศักดิ์ ศิริผล 

     หมวดหมู่         QT255  ร863ก  2542

     หัวเรื่อง            การออกกำลังกาย,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart71

 

heart-82

 

     ชื่อเรื่อง           ป้องกันโรคหัวใจตามวิธีของแพทย์สมัยใหม่ 

     ผู้แต่ง              ธวัช ตั้งเกียรติสมบูรณ์ 

     หมวดหมู่         WG210  ธ394ป  2538

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart82

 

 

 heart-91

     

     ชื่อเรื่อง           มารู้จักโรคหัวใจกันเถอะ

     ผู้แต่ง              สันต์ หัตถึรัตน์ 

     หมวดหมู่         WG210  ส576ม  2544

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart101

 

 

heart-101

 

     ชื่อเรื่อง           หัวใจดี 22 วิธีใหม่ : อาหาร กายจิต และวิตามิน 

     ผู้แต่ง              ภุศร เลียววัฒนะผล 

     หมวดหมู่         WG200  ภ639ห  2545

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การรักษา,  โภชนาการ,  การกำหนดอาหาร

     คลิกดูสารบัญที่     heart102

 

 

heart-112

     ชื่อเรื่อง           การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจทางคลีนิค = Clinical echocardiography 

     ผู้แต่ง              ยงยุทธ สหัสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG141.5.E2  ก452  2534

     หัวเรื่อง            การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart111

 

    

 heart-121

     ชื่อเรื่อง           กายภาพบำบัดโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ = Cardiopulamonary physical therapy 

     ผู้แต่ง              สุวรรณี จรุงจิตรอารี, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG166  ก435  2540

     หัวเรื่อง            กายภาพบำบัด,  ทางเดินอากาศหายใจ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–การฟื้นฟูสมรรคภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     heart121

 

heart-131

 

    ชื่อเรื่อง            การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular critical care nursing 

     ผู้แต่ง              อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์

     หมวดหมู่         WY152.5  อ499ก  2540

     หัวเรื่อง            การพยาบาล,  ภาวะวิกฤต,การดูแล,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart131

 

 

heart-141

 

    ชื่อเรื่อง            เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 

     ผู้แต่ง              วิศาล คันธารัตนกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG200  ว896  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart14

 

 

heart-15

 

     ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–การพยาบาล,  ผู้ป่วย–การดูแล,  โรค–การรักษา

     คลิกดูสารบัญที่     heart15

 

 

heart-16

 

    ชื่อเรื่อง            ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ 

     ผู้แต่ง              สันต์ ใจยอดศิลป์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG210  ต367  2540

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     heart16

 

 

heart-17

 

    ชื่อเรื่อง            พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีและการพยาบาล 

     ผู้แต่ง              กอบกุล บุญปราศภัย

     หมวดหมู่         WY152.5 ก358พ  2546

     หัวเรื่อง            ผู้ป่วย,  หลอดเลือดหัวใจผิดปกติ,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–พยาธิวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart17

 

heart-19

 

     ชื่อเรื่อง           ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular disease 

     ผู้แต่ง              สมชาติ โลจายะ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG100  ต367  2536

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค,  Cardiovascular 

     คลิกดูสารบัญที่     heart19

 

 

heart-201

 

    ชื่อเรื่อง            สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน 

     ผู้แต่ง              บังอร ชมเดช 

     หมวดหมู่         WG106  บ248ส  2539

     หัวเรื่อง            สรีรวิทยา,  เลือด,การไหลเวียน–สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart20

 

 

heart-211

 

    ชื่อเรื่อง            The heart : arteries and veins 

     ผู้แต่ง              Schlant, Robert C., editor 

     หมวดหมู่         WG100  H436  1994

     หัวเรื่อง            Cardiovascular Diseases

     คลิกดูสารบัญที่     heart211

 

 

epilepsy1

   

    ชื่อเรื่อง           โรคอัมพาตรักษาให้หายได้ 

     ผู้แต่ง              ประดิษฐ์ ตันสุรัต 

     หมวดหมู่         WL346  ป266ร  2542

     หัวเรื่อง            อัมพาต

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy1

 

 

 

epilepsy2

     ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วยแนวทางรักษาทางกายภาพบำบัด 

     ผู้แต่ง              มนูญ บัญชรเทวกุล 

     หมวดหมู่         WL346  ม175ก  2544

     หัวเรื่อง            อัมพาต–กายภาพบำบัด,  อัมพาต–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  อัมพาตครึ่งซีก–กายภาพบำบัด,  อัมพาตครึ่งซีก–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy2

 

epilepsy3    

    ชื่อเรื่อง            โรคลมชัก (ลมบ้าหมู) : Epilepsy 

     ผู้แต่ง              สุรเกียรติ อาชานุภาพ 

     หมวดหมู่         WL385  ส846ร  2546

     หัวเรื่อง            ลมบ้าหมู

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy3

    

 

epilepsy4

 

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตรักษาหายได้ 

     ผู้แต่ง              โอภาส ธรรมวานิช 

     หมวดหมู่         WL346  อ978อ  2540

     หัวเรื่อง            อัมพาต,  อัมพาต–การรักษา,  Paralysis

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy4

 

 

epilepsy5

 

    ชื่อเรื่อง            An update on the management of pakinson disease 

     ผู้แต่ง              นิพนธ์ พวงวรินทร์ 

     หมวดหมู่         WL359  น236u  2546

     หัวเรื่อง            โรคพาร์กินสัน,  ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy5

 

 

epilepsy6

 

    ชื่อเรื่อง            ระบบประสาท 1 

     ผู้แต่ง              กนกวรรณ ดิลกสกุลชัย 

     หมวดหมู่         WL101  ก125ร  2547 ล.1

     หัวเรื่อง            ประสาท,ระบบ,  ประสาทกายวิภาคศาสตร์,  ประสาทอัตบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy6

 

 

 epilepsy7

   

     ชื่อเรื่อง           ประสาทสรีรวิทยา 

     ผู้แต่ง              ราตรี สุดทรวง 

     หมวดหมู่         WL102   ร442ป  2532

     หัวเรื่อง            ประสาท,สรีรวิทยา,  ระบบประสาท,  สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy7

 

 

epilepsy81 

    ชื่อเรื่อง           การบาดเจ็บของเส้นประสาท 

     ผู้แต่ง              ภานุพันธ์ ทรงเจริญ, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL500  ก459  2539

     หัวเรื่อง            ประสาทเพอริเฟอรัล–บาดเจ็บ,  ระบบประสาท–บาดแผลและบาดเจ็บ,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy8

 

epilepsy9

 

    ชื่อเรื่อง           ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแล 

     ผู้แต่ง              ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WY160.5  ผ749  2539

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การพยาบาล,  Cerebrovascular Disorders,  Hemiplegia

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy9

 

 

epilepsy10

 

    ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

     ผู้แต่ง              กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL355  ก495  2547

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดสมองผิดปกติ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy10

          

 

epilepsy11

    

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีกท่านสามารถช่วยเขาได้ 

     ผู้แต่ง              น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

     หมวดหมู่         WL368  น358อ  2545

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การรักษา,  อัมพาตครึ่งซีก–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy112

 

 

epilepsy121    ชื่อเรื่อง            โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : และโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ ของใบหน้า = Hemifacial spasm : and other movement disorders of the face 

     ผู้แต่ง              สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

     หมวดหมู่         WL330  ร924  2541

     หัวเรื่อง            การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การหดเกร็ง,  อัมพาตหน้า,  อัมพาตครึ่งซีก,  Face,  Movement Disorders

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy12

 

epilepsy132 

    ชื่อเรื่อง            วิทยาการโรคลมชัก = Comprehensive epileptology 

     ผู้แต่ง              ชัยชน โลว์เจริญกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL385  ว583  2544

     หัวเรื่อง            การชัก,  ลมบ้าหมู,  Epilepsy,  Convulsions

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy131

 

epilepsy141      ชื่อเรื่อง           Physiology of  behavior 

     ผู้แต่ง              Carlson, Neil R., 1942- 

     หมวดหมู่         WL102  C248p  1994

     หัวเรื่อง            Behavior–physiology,  Nervous System–physiology, Nervous System–anatomy & histology,  Psychophysiology

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy14

 

heart-182    ชื่อเรื่อง            คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเรื่อง การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต

     ผู้แต่ง              สาลิกา เมธนาวิน 

     หมวดหมู่         WY152  l6858  2538

     หัวเรื่อง            โรคเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  ผู้ป่วยเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  เบาหวาน–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ,  ความดันเลือดสูง–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญ       heart18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ความดันเลือดสูง--ผู้ป่วย--การดูแล--คู่มือ | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2552

Posted by maple36 บน 21/01/2009

based-cost5      ชื่อเรื่อง          ระบบบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABCM)

     ผู้แต่ง               วรศักดิ์  ทุมมานนท์

     หมวดหมู่          HF5686.C8  ว287ร  2548

     หัวเรื่อง            การบัญชีต้นทุนกิจกรรม, ต้นทุนการผลิต–การบริหาร, ต้นทุนและประสิทธิผล, การบัญชีต้นทุน

     คลิกดูสารบัญที่       based-cost3

 

critical-care1

     

     ชื่อเรื่อง          Best practice in critical care

     ผู้แต่ง              ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WX218  B561  2549

     หัวเรื่อง            การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, การพยาบาลฉุกเฉิน, การดูแลขั้นวิกฤต, ผู้ป่วยหนัก

     คลิกดูสารบัญที่          critical-care1

 

epidemilogy2

    

     ชื่อเรื่อง          ระบาดวิทยา

     ผู้แต่ง             ไพบูลย์  โล่ห์สุนทร

     หมวดหมู่        WA105  พ979ร  2550 ฉ.2

     หัวเรื่อง           ระบาดวิทยา, สาธารณสุข

     คลิกดูสารบัญที่          epidemiology2         

 

pill-book1

     ชื่อเรื่อง          ยา = The Pill book

     ผู้แต่ง              Silverman, Horold M., Editor-in-chief

     หมวดหมู่         QV55  ย231  2549

     หัวเรื่อง            ยา–คู่มือ, การใช้ยา–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          pill-book1

 

 joint-disease2                                                               

     ชื่อเรื่อง          แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to joint disease patient

     ผู้แต่ง              สมชาย  เอื้อรัตนวงศ์

     หมวดหมู่         WE304  ส241น  2547

     หัวเรื่อง            กระดูกและข้ออักเสบ, ข้อ,โรค, รูมาติสม, Joint Diseases, Rheumatic Discause

     คลิกดูหน้าสารบัญที่          joint-disease3

 

nursing1

 

      ชื่อเรื่อง          การบำบัดทางการพยาบาล

      ผู้แต่ง              คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

     หมวดหมู่         WY100  ค127ก  2549

     หัวเรื่อง            การพยาบาล, อายุรศาสตร์–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่          nursing2

 

hr1

      ชื่อเรื่อง          HR professional : บทบาทที่ต้องเปลี่ยนสู่มืออาชีพการบริหาร

      ผู้แต่ง              สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

     หมวดหมู่         HF5549.M3  H873  2551

     หัวเรื่อง            การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนากำลังคน, การบริหารงานบุคค

     คลิกดูสารบัญที่          hr1

 

feturistic-thinking1

     ชื่อเรื่อง          การคิดเชิงวิเคราะห์ = Futuristic thinking

      ผู้แต่ง             เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

     หมวดหมู่         BF441  ก57ก  2549

     หัวเรื่อง            ความคิดและการคิด

     คลิกดูสารบัญที่          feturistic-thinking2

 

 

  competency4                                            

     ชื่อเรื่อง         Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี

      ผู้แต่ง            ณรงค์วิทย์  แสนทอง

     หมวดหมู่        HF5549.J62  ณ425  2550

     หัวเรื่อง           การประเมินผลงาน, การวิเคราะห์งาน, การบริหารงานบุคคล, สัมฤทธิผลขององค์การ–การประเมินผล

     คลิกดูสารบัญที่          competency16

 

herbs2

    

     ชื่อเรื่อง           คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน

      ผู้แต่ง              เย็นจิตร  เตชะดำรงสิน, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         QV766  ค695  2551

     หัวเรื่อง            สมุนไพร–คู่มือ, ยาสมุนไพร–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          herbs1  

 

 

paralle-thinking1

     ชื่อเรื่อง           คิดแนวขนาน = Parallel thinking

      ผู้แต่ง              เดอโบโน, เอ็ดเวิร์ด

     หมวดหมู่         BF441  ด59ค  2548

     หัวเรื่อง            ความคิดและการคิด

     คลิกดูสารบัญที่          parallel-thinking1  

       

 

management3

     ชื่อเรื่อง           การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร

      ผู้แต่ง              สาคร  สุขศรีวงศ์

     หมวดหมู่         HD37.T4  ส62ก  2550

     หัวเรื่อง            การจัดการธุรกิจ, นักบริหาร, การจัดการ

     คลิกดูสารบัญที่          management1

 

 

research1     ชื่อเรื่อง           การค้นคว้าและการเขียนรายงาน

      ผู้แต่ง              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

     หมวดหมู่         Z665  ก442  2549

     หัวเรื่อง            การเขียนรายงาน, การค้นข้อสนเทศ, บรรณานุกรม

     คลิกดูสารบัญที่          research1

 

 

thesis1     ชื่อเรื่อง           คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

      ผู้แต่ง              บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์

     หมวดหมู่         LB2369  บ43คม  2546

     หัวเรื่อง            การเขียนรายงาน–คู่มือ, วิทยานิพนธ์–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          thesis1

 

fail1     ชื่อเรื่อง           บทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลว

      ผู้แต่ง              Finkelstein, Sydney

     หมวดหมู่          HD38.2  ฟ35บ  2548

     หัวเรื่อง            ความสามารถทางการบริหาร, ความล้มเหลวทางธุรกิจ, การบริหาร–แง่จิตวิทยา, ความสำเร็จทางธุรกิจ

     คลิกดูสารบัญที่          fail1

 

leadership2     ชื่อเรื่อง           ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกุลยุทธิ์ = Leadership and strategic leaders

      ผู้แต่ง              เนตร์พัณณา  ยาวิราช

     หมวดหมู่          HD57.7  น54ภ  2549

     หัวเรื่อง            ภาวะผู้นำ, ผู้นำ, การบริหาร

     คลิกดูสารบัญที่          leadership2

 

 

   job-description2                                         

     ชื่อเรื่อง           การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

      ผู้แต่ง              ณรงค์วิทย์  แสนทอง

     หมวดหมู่          HF5549.5.J613  ณ422  2549

     หัวเรื่อง            คำบรรยายลักษณะงาน

     คลิกดูสารบัญที่          job-description1

 

 

report-writing2     ชื่อเรื่อง           การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด = Report writing and library usage

      ผู้แต่ง              อำไพพรรณ  ทัพเป็นไทย

     หมวดหมู่          Z670  อ63ก  2549

     หัวเรื่อง            บรรณารักษศาสตร์, ห้องสมุด–วิธีใช้, การเขียนรายงาน

     คลิกดูสารบัญที่         report-writing1

 

drug2      ชื่อเรื่อง           ประสบการณ์การเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร

      ผู้แต่ง              ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล, คณะผู้จัดทำ

     หมวดหมู่          QV737  ป392  2551

     หัวเรื่อง            ยา–ราคา, ยาจำเป็น–ราคา, สารต้านไวรัสเอชไอวี, สิทธิบัตร

     คลิกดูสารบัญที่         drug2

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: